ZORG - LSBO-Hollands Kroon

Ga naar de inhoud

ZORG

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)
Hulp en ondersteuning in Hollands Kroon
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een wet in het kader van hulp en ondersteuning. Het doel van de wet is omburgers te helpen, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en deel kunnen nemen aan de maatschappij.
Wijkteams in Hollands Kroon
Heeft u vragen of problemen waar u zelf niet  uitkomt? Bijvoorbeeld over uw woonsituatie, (huiselijk) geweld,  echt-
scheiding, verslaving, eenzaamheid of overlast? Of kunt u wel wat  hulp gebruiken bij de opvoeding van uw kind(eren)? Met deze en andere  vragen kunt u bij het wijkteam terecht.
Mantelzorg in Hollands Kroon
Kosteloze hulp-en dienstverlening voor mantelzorgers
Als u voor langere tijd zorgt voor iemand waar u een persoonlijke band mee heeft zoals uw partner, een familielid, goede buur of vriend of vriendin, dan bent u mantelzorger. Deze zorg geeft u uit liefde, persoonlijke betrokkenheid of plichtsgevoel.
Omdat de taken van mantelzorgers veelomvattend en tijdrovend zijn, kunnen we ons voorstellen dat u ondersteuning kunt gebruiken.
Clientondersteuner/VOA in Hollands Kroon
Woont u thuis en krijgt of wilt u Wmo-ondersteuning, langdurige zorg of wijkverpleging?   Of ondersteunt of verzorgt u als mantelzorger een ander in uw omgeving? En vindt u het moeilijk om daarvoor zaken te regelen, gesprekken met instanties daarover te voeren, of beslissingen te nemen? U heeft altijd recht op een gratis cliĆ«ntondersteuner. Zij komt op voor uw belangen en rechten, is onafhankelijk en niet in dienst van de gemeente, het CIZ, het zorgkantoor of zorgaanbieders.

Correspondentieadres.
Secretariaat LSBO-Hollands Kroon
Nieuweweg 26                                          
1761EH  Anna Paulowna
Bankrelatie: NL18 RABO 0330 7971 82
Ingeschreven bij de KvK : 7180 6539

Terug naar de inhoud