VOA/Client ondersteuning - LSBO-Hollands Kroon

Ga naar de inhoud

VOA/Client ondersteuning

Gratis hulp bij vragen over zorg en ondersteuning thuis

Woont u thuis en krijgt of wilt u Wmo-ondersteuning, langdurige zorg of wijkverpleging?   Of ondersteunt of verzorgt u als mantelzorger een ander in uw omgeving? En vindt u het moeilijk om daarvoor zaken te regelen, gesprekken met instanties daarover te voeren, of beslissingen te nemen? U heeft altijd recht op een gratis VOA/cliëntondersteuner.
U kunt met veel vragen zitten. Bijvoorbeeld: welke instanties bieden zorg, hoe vul ik een formulier in of wat kost de zorg en wat moet ik zelf betalen. Welke vraag u ook heeft, een cliëntondersteuner helpt u hiermee. Zij komt op voor uw belangen en rechten, is onafhankelijk en niet in dienst van de gemeente, het CIZ, het zorgkantoor of zorgaanbieders.

Wat doet een VOA/cliëntondersteuner voor u?
 
Een cliëntondersteuner regelt praktische zaken voor u zoals:
  • Ondersteunen bij een gesprek, bijvoorbeeld met de gemeente, zorgkantoor of een zorgorganisatie.
  • Helpen met het invullen van formulieren en andere papieren.
  • Helpen bij het zoeken van zorg die bij u of uw naaste past.
  • Bepalen of de hulp goed heeft gewerkt.
  • Bemiddelen als u er niet uitkomt met de zorgaanbieder.
       
Wanneer is een VOA/cliëntondersteuner zinvol voor u?

  • Als u of uw naaste zorg nodig heeft of al krijgt vanuit de Wmo, Wlz of Zvw, bijvoorbeeld hulp in de huishouding, langdurige zorg of wijkverpleging.
  • Als u het lastig vindt om zelf zorg te regelen.
  • Als u het moeilijk vindt om te bepalen welke zorg voor u of uw naaste geschikt is.
  • Als u niet alleen een gesprek met de gemeente of zorgaanbieder wilt houden.    

Voor vragen en informatie via uw eigen afdeling of op een van de Servicepunten van  Wonen Plus Welzijn.

Correspondentieadres.
Secretariaat LSBO-Hollands Kroon
Nieuweweg 26                                          
1761EH  Anna Paulowna
Bankrelatie: NL18 RABO 0330 7971 82
Ingeschreven bij de KvK : 7180 6539

Terug naar de inhoud