Senioren Vereniging Middenmeer - LSBO-Hollands Kroon

Ga naar de inhoud

Senioren Vereniging Middenmeer

S.V. Middenmeer
1.Geschiedenis.
De vereniging is een voortzetting van de zg. “deelnemers commissie” uit de negentiger jaren.
Deze commissie, periode 1990-2000, had tot taak de bewoners van het seniorencomplex Kroonwaard in Middenmeer, bestaande uit 60 levensloop-bestendige woningen en een wijksteunpunt, een zinvolle tijdsbesteding en een prettige levensavond te bezorgen. Door  bezuinigingen moesten de activiteiten van het wijksteunpunt in 1990 worden beeindigd.
Na overleg met toenmalige gemeente Wieringermeer werd afgesproken dat de deelnemerscommissie voor haar activiteiten gebruik mocht blijven maken van het wijksteunpunt onder voorwaarde dat genoemde commissie zou worden omgezet in een statutaire vereniging.
Zo werd dan ook op 9 mei 2000 opgericht Seniorenvereniging de Kroon (SVK).
Deze vereniging stond niet alleen open voor bewoners van het complex Kroonwaard maar voor alle senioren van 55 jaar en ouder uit Middenmeer.
Geconstateerd werd echter in de loop der jaren dat de naam “Seniorenvereniging de Kroon” (SVK) de lading niet meer dekte aangezien het overgrote deel van de leden verspreid in Middenmeer en omgeving woonachtig is. Om die reden werd besloten tot een naamswijziging in Seniorenvereniging Middenmeer (SVM) op 11 augustus 2022, waaraan door notarissen Welkers&Wegink uit Wieringerwerf uitvoering werd gegeven.

2. Activiteiten.
Met behulp van ruim 30 vrijwilligers vinden er vele activiteiten plaats.
De recreatieruimte beschikt over een winkel (toko) waar dagelijks boodschappen kunnen worden gedaan en bestellingen afgegeven. De boodschappen worden wekelijks bij leden bezorgd, die mindervalide zijn. Ook worden medicijnen gehaald en gedistribueerd voor leden.
Dagelijks bestaat er in de ochtend gelegenheid om koffie/thee te komen drinken. Deze gelegenheid staat, naast leden, ook open voor alle senioren van Middenmeer. Ook biljartliefhebbers kunnen er dagelijks terecht.
Verdere standaard wekelijkse activiteiten zijn sjoelen, klaverjassen, gymnastiek, schilderen, bingo, keezen, jeu de boule enz.enz.
Bijzondere activiteiten zijn enige modepresentaties met kleding verkoop en enige keren per maand uitgebreid koffiedrinken op zondag. Daarnaast kan incidenteel aan een gezamenlijke warme maaltijd worden deelgenomen.
Jaarlijks is er Palmpasenviering en viering Sint Maarten met kinderen van de basischool, een kringloop marktdag, Pinksterbrunch, barbecue, vismaaltijd, bustocht/vaartocht, viering Sinterklaas, Kerstmis, Oudjaar en Nieuwjaar enz.
De vereniging beschikt over maandblad “Kroonbode’, waarin aan alle activiteiten uitgebreid aandacht wordt geschonken.
Bestuur
Voorzitter: Sjanet Postema sjanet@sneeuwklokjes.nl                                                 
Secretaris/Penningmeester: Rene Verberne (0227 501904).
2e penningmeester Ans Wagenaar.
Bestuurslid: Frouke Katuin,
Bestuurslid: Yntze Wiebenga,
Bestuurslid: Nico Wagenaar,


Kroonbode 2024
Maart
April

Correspondentieadres.
Secretariaat LSBO-Hollands Kroon
Nieuweweg 26                                          
1761EH  Anna Paulowna
Bankrelatie: NL18 RABO 0330 7971 82
Ingeschreven bij de KvK : 7180 6539

Terug naar de inhoud