Rijbewijskeuring - LSBO-Hollands Kroon

Ga naar de inhoud

Rijbewijskeuring

Rijbewijskeuring 75 jaar of ouder (B/E en motor)

Regelzorg
U hoeft in ieder geval niet te wachten tot u een brief krijgt van de RDW dat uw rijbewijs gaat verlopen.
Regelzorg
Bij Regelzorg kunt u voordelig terecht voor de meest voorkomende rijbewijs en medische keuringen die met vervoer te maken hebben.
De keuringen van regelzorg vinden ongeveer een keer per maand plaats. Op sommige locaties is het erg druk.
Maak ruim van te voren uw afspraak via:
Online Afspraak maken
     Wanneer u zelf direct een afspraak wilt maken via de website www.regelzorg.nl, dan kiest u voor direct afspraak maken.
Telefonische Afspraak
     Wilt u liever telefonisch contact? Voor uw afspraak of vragen kunt u altijd contact opnemen met de landelijke
     afsprakenlijn: 088 - 2323300.
Rijbewijskeuringsarts
Bij Rijbewijskeuringsarts.nl kunt u terecht voor de goedkoopste keuringen, van rijbewijskeuringen voor 70-plussers tot medische keuringen voor beroepschauffeurs. De keuringen worden precies volgens de eisen van het CBR uitgevoerd door dr. Robert Sadiek. Dr. Sadiek is een toegewijde keuringsarts die werkt met een professioneel, maar menselijk oog. De rijbewijs- of medische keuring is bedoeld om vast te stellen of iemand lichamelijk en geestelijk voldoende gezond is om veilig en zelfstandig een voertuig te kunnen besturen.
Online Afspraak maken
     Een afspraak maken met RijbewijskeuringsArts.nl kan al binnen maximaal 48 uur - ook in het weekend.
     Via het formulier vraagt u meteen een keuring aan.
     Op het reserveringsformulier kunt u aangeven om welke keuring het gaat en op welke dagen u een afspraak wenst.
     U ontvangt per e-mail een bevestiging van Rijbewijskeuringsarts.nl.
     Pas na ontvangst van deze bevestiging is uw afspraak definitief!
Telefonisch of per e-mail afspraak maken
     U kunt ook per telefoon of e-mail een afspraak maken. Bel dan met 036-7200911
     (maandag t/m vrijdag, van 8:00 tot 22:00 uur en zaterdag, van 09:00 tot 18:00 uur)
     of stuur een e-mail naar info@rijbewijskeuringsarts.nl.
Tip!
Voorbereiding op de keuring
Het is aan te raden om minimaal 4 maanden voor het verlopen van de geldigheid van uw rijbewijs met de keuringsprocedure te starten. Bel dus ruim van te voren naar Regelzorg of een andere keuringsinsatntie, maak zelf uw afspraak eventueel online. Medisch keuren mag echter al maximaal een jaar voor de verloopdatum van uw rijbewijs. U hoeft in ieder geval niet te wachten tot u de herinneringsbrief krijgt van de RDW.
Bent u al een aantal jaren niet bij opticien of oogarts geweest, bezoek dan ruim voor de keuring even de opticien voor een gratis oogmeting. Indien staar wordt geconstateerd kan dat een paar maanden vertraging opleveren.
Bent u onder  behandeling van een specialist dan kan het meenemen van de specialistenbrief helpen. Deze kunt u bij uw huisarts opvragen.
U koopt een Eigen Verklaring met Medisch verslag.
Er zijn twee versies een digitale versie en een papieren
De digitale versie kunt u kopien via mijn.cbr.nl (met behulp van uw DigiD).
 • De papieren versie koopt u bij de gemeente (of een rijschool).
 • Het voordeel van de digitale versie is dat u bij zoekraken geen nieuwe hoeft te kopen en dat u kunt volgen of uw EV is aangekomen bij het CBR en de status van uw aanvraag kunt inzien.

De Eigen Verklaring vult u van te voren in. Het medisch verslag wordt door de rijbewijsarts ingevuld. U hoeft dus niet van te voren naar uw eigen huisarts.
Hulp nodig met het invullen van de Eigen Verklaring? Klik dan hier.
De rijbewijskeuring
Meenemen:
De door u ingevulde EV. Hoe u de EV invult kunt u hier lezen.
 • Een potje urine.
 • Een lijstje met medicijnen indien van toepassing. Een overzicht van uw medicijnen kunt u ook opvragen bij uw apotheek.
 • Eventueel bril/contactlenzen
 • Let op:
 • Draagt u contactlenzen, dan dient u de sterkte van de lenzen aan de arts mee te delen.
 • Tijdens het oogonderzoek kunt u uw lenzen inhouden.

Het onderzoek
Tijdens de keuring wordt gekeken of iemand in staat is om zelfstandig en veilig een voertuig te besturen. Het vragenformulier wordt doorgesproken en tevens wordt er door de arts beoordeeld hoe uw algemene lichamelijke en geestelijke conditie is. Bij een kort lichamelijk onderzoek wordt gekeken naar de bloeddruk, hart en longen, functioneren ledematen en wervelkolom, gezichtsveld en gezichtsscherpte en urine-onderzoek op suikerziekte.
Na afloop van de rijbewijskeuring
U krijgt de EV terug van de dokter aan het einde van de keuring.
Wij raden u aan een kopie te maken voordat u het op de post doet.
Vergoeding via Zorgverzekering
Indien u zelf online een afspraak maakt of een emailadres opgeeft bij het maken van een telefonische afspraak krijgt u een afspraakbevestiging.
Hierin staat een link naar de kwitantie (met uw naam en geboortedatum) welke u 24 uur na de keuring kunt downloaden. Heeft u geen emailadres opgegeven bel dan na de keuring naar het afsprakenbureau van Regelzorg (088 23 23 300).

Vergoeding zorgverzekeraars
VGZ:  vergoed de rijbewijskeuring in het aanvullende 'Vitaal' pakket
Unive: vergoed de rijbewijskeuring in het aanvullende 'Vitaal' pakket
Salland: vergoed vanaf het aanvullende 'plus' pakket
Achmea (Zilveren Kruis): vergoed alleen vanuit de aanvullende verzekering bij bepaalde collectieven (o.a. KBO)

De uitslag
Ontvangstbevestiging
U krijgt binnen 4 weken een ontvangstbevestiging van het CBR. Krijgt u deze niet belt u dan of uw EV wel is aangekomen.

Aavullende informatie
Het kan zijn dat er nog aanvullende informatie wordt gevraagd aan de keurend arts. U krijgt dan een kopie van de brief die het CBR naar de arts heeft gestuurd. Indien nodig neemt de arts contact met u op.

Keuring door specialist
Soms is een aanvullende keuring door een internist, neuroloog, cardioloog of oogarts nodig.
Het CBR mag wettelijk bepalen naar welke specialist u moet gaan.Dat staat dan in de brief die u ontvangt. Echter kunt u altijd proberen of het CBR akkoord gaat met een door u zelf uitgezochte specialist. Het mag niet uw behandeld specialist zijn.  Alleen de oogarts mag u zelf kiezen. Er staat een lijst met oogartsen waar u snel heen kunt op de website van het CBR.
Deze aanvullende keuring moet u zelf betalen en de prijs kan wel oplopen tot € 200 euro of meer.  Er is veel prijsverschil vandaar dat het wordt geadviseerd om te informeren of u elders goedkoper of sneller kunt worden geholpen en als dat zo is dit te bespreken met het CBR (telefoonnummer 0900 0210)

Rijtest
Soms is er meer informatie nodig over de geschiktheid van een bestuurder in de praktijk. De medisch adviseur zal u in zo’n geval verwijzen naar een rijtest met een deskundige praktische rijgeschiktheid van het CBR. Dit is geen nieuw rijexamen maar een rijtest. De deskundige bekijkt daarbij of iemand rijgeschikt is. Ook kunt u een uitnodiging ontvangen voor een technisch onderzoek. Een technisch onderzoek is er met name op gericht te bepalen of aanpassingen in uw eigen auto nodig zijn en zo ja, welke. Lees meer hierover op http://www.cbr.nl/4424.pp.

Autorijden met een beperking of handicap
Met een lichamelijke of geestelijke beperking kunt u in de meeste gevallen zelfstandig met een auto de weg op. Ook voor motorrijders met een handicap zijn er mogelijkheden om te rijden. Met technische aanpassingen en training door een gespecialiseerde rijopleider zijn namelijk veel beperkingen te compenseren. U moet daarbij uiteraard aan dezelfde eisen voldoen als andere bestuurders, want de verkeersveiligheid staat voorop. Het CBR kan u daarbij op weg helpen. Lees meer hierover: http://www.cbr.nl/4398.pp
Verklaring van Geschiktheid
Heeft u de verklaring van geschiktheid van het CBR ontvangen maar verloopt uw rijbewijs nog niet dan kunt u deze (maximaal 1 jaar) bewaren tot minimaal 1 week voor de datum waarop uw rijbewijs verloopt. De gemeente heeft ook 1 week nodig om het in orde te maken.
Zo sluit het oude rijbewijs mooi aan op het nieuwe rijbewijs.

Uw rijbewijs verlengen bij de gemeente.
U gaat naar de gemeente en neemt mee:
Uw oude rijbewijs
Verklaring van Geschiktheid van het CBR.
Geld voor het nieuwe rijbewijs (prijs verschilt per gemeente)
2 pasfoto's
Uw gezondheidstoestand verandert tussentijds, wat moet u dan doen:
Bij ouderen komt het regelmatig voor dat er iets verandert in de gezondheid terwijl het rijbewijs nog geldig is. Soms heeft dit direct gevolgen voor uw rijgeschiktheid.
Verandert uw gezondheidssituatie tussentijds dan is er geen meldingsplicht in Nederland. Maar er is wel een morele verplichting. In de Wegenverkeerswet staat dat je geen gevaar mag zijn voor jezelf en voor anderen. Op verkeersdeelnemers rust een zorgplicht; van een bestuurder mag worden verwacht dat hij zich verantwoordelijk gedraagt en eventueel passende maatregelen neemt om te voorkomen dat hij een gevaar is op de weg.
Het verzwijgen of niet melden van bijv. epilepsie (maar ook andere aandoeningen en ziektes die de rijvaardigheid negatief kunnen beinvloeden) kan ook gevolgen hebben voor de verzekering en zelf leiden tot strafrechtelijke vervolging bij het veroorzaken van een verkeersongeluk.
De meest voorkomende aandoeningen die de rijgeschiktheid negatief kunnen beïnvloeden zijn:
 •    Een beroerte (CVA)
 •    Een ICD-implantatie
 •    (slecht ingestelde)suikerziekte
 •    Epilepsie
 •    Een psychose
 •    Een hartinfarct of - aandoening (bijv. vaatomleidingen of dotterbehandelingen)
 •    Multiple sclerose
 •    Ziekte van Parkinson
 •    Dementie
 •    (poly)neuropathie
 •    Een progressieve oogaandoening (staar, macula degeneratie, glaucoom)
 •    Een functiebeperking van de ledematen, rug en wervelkolom (hierbij wordt een rijtest bij het CBR afgenomen)
 •    ADHD/PDD-NOS
 •    Alcohol- en drugsmisbruik
 •    Medicijngebruik of -misbruik
Gewijzigde gezondheid melden
U kunt een veranderde gezondheidstoestand melden door een Eigen Verklaring te kopen, in te vullen, de arts vult het medische deel in. Het onderzoek is, vanaf 70 jaar, gelijk aan de rijbewijskeuring 70 plus. Het CBR zal dan bekijken welke mogelijkheden er nog zijn om met de auto mobiel te blijven.
Zorgen over de rijgeschiktheid van anderen

Het komt voor dat familie of bekenden zich zorgen maken of een oudere nog veilig achter het stuur van een auto aan het verkeer kan deelnemen. Natuurlijk probeert u dat eerst met de rijbewijsbezitter te bespreken en duidelijk te maken waarom een oordeel van het CBR wenselijk is. Soms helpt een gesprek met de huisarts. Door het indienen van een Eigen Verklaring door de rijbewijsbezitter vanwege een (mogelijke) veranderde gezondheidstoestand wordt de procedure in gang gezet. Het CBR zal bekijken welke mogelijkheden er nog zijn om met de auto mobiel te blijven.
Soms is iemand niet voor rede vatbaar en maakt men zich ernstige zorgen over de verkeersveiligheid van betrokkene en andere verkeersdeelnemers. Dan is er de mogelijkheid dit bij de directeur van het CBR te melden met de vraag om een verplicht onderzoek naar de rijgeschiktheid op te leggen. Dit verzoek kan niet anoniem en heeft vooral kans van salgen als er ter ondersteuning een verklaring van de huisarts of een andere onafhankelijke derde is bijgesloten.

Houd zelf de einddatum van uw rijbewijs in de gaten en start 6 maanden voor deze datum.
Voordat u een afspraak maakt koopt u eerst een Gezondheidsverklaring. Aangeraden wordt dit digitaal te kopen met behulp van uw DigiD met SMS code op mijn.cbr.nl
Een papieren gezondheidsverklaring is verkrijgbaar bij de meeste gemeenten, het CBR of Regelzorg. Deze verklaring moet u eerst invullen en opsturen naar het CBR. Het kan een paar weken duren alvorens u de papieren die de arts moet invullen, het Keuringsverslag, thuisgestuurd krijgt. Op dat moment kunt u pas een afspraak maken voor de keuring.
Aangeraden wordt een afspraak te maken bij een arts die uw formulier op de computer (digitaal) kan invullen.
Regelzorg werkt samen met artsen en arbodiensten op meer dan 250 locaties in heel Nederland dus ook bij u in de buurt.
Voor senioren kost de keuring € 50,00 en en voor chauffeurs tot 75 jaar met rijbewijs C/D/E is het € 60,00.  

Veel gemeenten verstrekken geen keuringsformulieren (Eigen Verklaring met Geneeskundig Verslag) meer en verwijzen naar het CBR.De Eigen Verklaring is echter ook verkrijgbaar bij Regelzorg en kost € 40,00.  


Correspondentieadres.
Secretariaat LSBO-Hollands Kroon
Nieuweweg 26
1761EH  Anna Paulowna

Bankrelatie: NL18 RABO 0330 7971 82
Ingeschreven bij de KvK : 7180 6539

Terug naar de inhoud