KBO-Niedorp - LSBO-Hollands Kroon

Ga naar de inhoud

KBO-Niedorp

KBO-Niedorp

Wij zijn een vereniging die onze leden gelegenheid geeft tot ontmoeten, sportieve activiteiten en recreatie, met als doel het sociaal contact te onderhouden. Daartoe kennen we een aantal sportieve activiteiten zoals senioren gymnastiek, koersbal, een dames biljartgroep, fietsen en wandelen. Natuurlijk ontbreekt een maandelijks bingo niet.

Daarnaast brengen we een jaarprogramma waarin excursies en bezoeken aan musea zijn opgenomen die tegen kostprijs worden aangeboden. Altijd worden deze middagen afgesloten onder het genot van een kopje koffie of thee met wat lekkers waarbij het gezellig napraten is. Het jaar wordt altijd afgesloten met een
dagtocht. Er wordt een maandelijks Nieuwsbrief uitgegeven om de onderlinge contacten te onderhouden. In augustus wordt een jaarprogramma uitgebracht waarin een overzicht van de te organiseren
activiteiten.

De activiteiten vinden in drie locaties plaats, dorpshuis Prins Maurits in Nieuwe Niedorp, de recreatie zaal van Maria Mater in ‘t Veld en in dorpshuis Harmonie eveneens in ‘t Veld.
De contributie bedraagt slechts € 20,- per jaar. Voor deelname aan de sportieve activiteiten wordt een extra bijdrage gevraagd.
Wilt u meer informatie over onze verenging neem dan contact op met secretaris Gerard Goudsblom, telefoon 0226-421778 of 06 53184689.
Bestuur
Voorzitter:
Trudy de Kruijf   
Dorpsstraat 12, 1769HB Haringhuizen
Tel. 0224-212474
vice voorzitter:
Peter Couwenhoven
Dorpsstraat 62, 1733 AN Nw. Niedorp   
Tel 0226-413019
Penm: vacant
Secretaris/ledenadministrateur
Gerard Goudsblom    
Oranjelaan 30, 1735 HR ‘t Veld.
Tel. 0226-421778 – 06 53184689     
Jaarprogramma
Teuntje van Santen
Dreef 43, 1735 HM t'Veld
Tel.0226-421656
email:johnenteuntjev.santen@kpn.nl
Wandelen/fietsen
Gre Blankendaal
Oranjelaan 23, 1735 HP, t'Veld
0226-422503
email:greblankendaal@gmail.com
Vaste Activiteiten 2023/2024
Dinsdagmiddag
Zwemmen voor ouderen
Zwembad De Wirg
Winkel
13.00 - 16.00 uur
Woensdagochtend
Badminton
Niedorphal
Winkel
10.00 - 11.15 uur
Donderdagochtend
Seniorengymnastiek
Dorpshuis Prins Maurits
Niedorp
10.00 - 11.00 uur
Donderdagmiddag
Koersbal
Maria Mater
't Veld
13.30 - 16.00 uur
Vrijdagmiddag
Biljarten Dames
Dorpshuis Harmonie
't Veld
13.45 - 16.00 uur
Nieuwsbrieven
1
Januari 2024
Mei 2024
Juni 2024
februari 2024
maart 2024
April 2024
December 2023
Klik op de knop voor opgaveformulier.

Correspondentieadres.
Secretariaat LSBO-Hollands Kroon
Nieuweweg 26                                          
1761EH  Anna Paulowna
Bankrelatie: NL18 RABO 0330 7971 82
Ingeschreven bij de KvK : 7180 6539

Terug naar de inhoud