Hulp bij belasting aangifte. - LSBO-Hollands Kroon

Ga naar de inhoud

Hulp bij belasting aangifte.

Wilt u gebruik maken van onze Belastingservice?
We raden u aan om gebruik te maken van de hulp van onze deskundige vrijwilligers. Onze ervaring is namelijk dat het doe-het-zelven vaak niet helemaal goed gaat. Zelf doen neemt ook veel tijd in beslag en er veranderd steeds weer iets. Wat mag nog wel en wat niet meer. Voor onze ervaren en opgeleide vrijwilligers is dat meestal niet zo'n probleem. Zo nodig kunnen zij ook nog de hulp van specialisten inroepen.
Wie voor het eerst gebruik wil maken van de Belastingservice aan huis kan geholpen door een van de vrijwilligers door zich op te geven bij een lid van het belasting team. Het is wel van belang dat u dan wel de benodigde gegevens kunt aantonen. Misschien hebt u al contact met één van hen. Als dat niet het geval is, kunt u met een van hen een afspraak maken en vragen om welke gegevens het gaat.


Informatie over onze Belastingservice.
Diverse redenen om uw uw belastingformulier te laten invullen door vrijwilligers van de ouderenbonden.
  • De belastinginvullers laten zich elk jaar weer bijscholen voor het invullen van belastingformulieren. De opleiding wordt door de belastingdienst verzorgd.
  • De belastingdienst heeft een speciaal programma ontworpen voor de belastingaangiften van vakbonden en ouderenbonden waarbij de digid code niet nodig is.
  • Hier is een organisatie voor in het leven geroepen.
  • Tegenwoordig verleent de belastingdienst als service een voor ingevuld elektronisch belastingformulier, dat alleen met een digid code kan worden bekeken en gemuteerd.
  • Echter weet de belastingdienst o.a. niet altijd of de belastingplichtige heeft bijverdiend, of giften heeft gegeven en of ziektekosten heeft gemaakt. In die gevallen dat de belastingdienst in een brief bekend gesteld dat geen aangifte behoeft te worden gedaan is gebaseerd op deze ontbrekende informatie. De ervaring van de belastinginvullers leert dat in veel gevallen toch een teruggave van belastinggeld mogelijk is door b.v. de ziektekostenaftrek (onder voorwaarden).
  • In die gevallen dat de belastingplichtige niet zeker weet hoe het belastingformulier (format) moet worden ingevuld kan de hulp van belastinginvuller worden ingeroepen.
  • De belastinginvuller vraagt naar lidmaatschap en geeft vooraf uitleg en vraagt een kleine onkosten vergoeding (mede afhankelijk afstand tot aanvrager). Niet leden kunnen ook worden geholpen, maar dan moeten zij zich inkopen of eerst lid worden van een van de bonden.
  • De belastinginvuller kan niet garanderen dat de belastingplichtige geld terug krijgt, maar wel dat er een juiste belasting opgave is verwerkt. In bepaalde gevallen moet er extra belastingen worden betaald, maar dan met de zekerheid dat dit bedrag volgens de regels zo klein mogelijk is.

Belasting team: Beschikbaar voor belasting jaar 2022
Dhr. A. P. Loos
Telefoon: 0226-423092
Christianalaan 11
T Veld 1735
Afdeling KBO Niedorp
Dhr. W. Sepers
Telefoon: 0226-422889
Rijdersstraat 2B
't Veld 1735

Dhr. T. Wouda
Telefoon: 0223-534016
Nieuweweg 26
Plaats Anna Paulowna 1761
Afdeling PCOB  Anna Paulowna
Dhr. W.L. Steenbakker
Telefoon: 0227-601667
Brinkweg 14
Wieringerwerf 1771CN
Bond FASV


Belastinginvullers gezocht!
Voortdurend zijn wij op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten voor onze doelgroep.
Deelt u onze mening dat de wereld van een seniorenorganisatie absoluut niet ‘stoffig, saai en letterlijk en figuurlijk grijs getint is?’ Voelt u zich daarnaast maatschappelijk betrokken en wilt u graag iets betekenen voor uw oudere medemens? Dan is werken als vrijwilliger bij LSBO-Hollands Kroon misschien iets voor u.

Het afgelopen jaar waren weer vrijwilligers actief als Hulp bij Belasting Aangiften binnen Hollands Kroon
In de afgelopen periode zijn er weer vrijwilligers Hulp bij Belasting Aangiften (HuBA) op pad geweest om voor leden van de ANBO, KBO en de PCOB in Hollands Kroon de aangiften inkomstenbelasting te verzorgen.
Zij doen dit volgens de Landelijke richtlijnen belastingservice ouderenbonden.

Belastinginvullers zijn voor de afdelingen een mogelijkheid om de leden een service te kunnen bieden. Bovendien kan deze unieke service in sociaal en financieel oogpunt een belangrijke rol voor uw leden spelen. Voor de afdelingen biedt dit ook een mogelijkheid om in contact te komen met de leden.
Om ook in de toekomst aan de vraag naar belastinginvullers te kunnen voldoen is het van groot belang dat de afdelingen over voldoende enthousiaste vrijwilligers beschikken.

Profiel
Als hulp bij het werven van belastinginvullers is er een landelijk profiel opgesteld. Dit profiel is tot stand gekomen door opgedane ervaring vanuit de afgelopen jaren tijdens de cursusdagen en de gestelde vragen van belastinginvullers. Daarnaast is de toegenomen digitalisering van de belastingdienst meegenomen in het profiel.
Bent u enthousiast en voldoet u aan het profiel? Neemt u dan contact op met het bestuur van uw afdeling. Omdat kwaliteit hoog in ons vaandel staat (het gaat ten slotte om persoonlijke en financiële zaken van leden), zult u worden uitgenodigd voor een gesprek. In dit gesprek kan het bestuur zich een beeld vormen over uw mate van deskundigheid en uw motivatie om als belastinginvuller aan de slag te gaan. Zij zullen u vervolgens aanmelden voor de bijeenkomst voor starters.

Als vrijwilliger in onze organsatie kunt u rekenen op het volgende: opleiding, voldoening, ontmoeten van nieuwe mensen, ‘bij de tijd blijven’ en afwisseling. En niet te vergeten: een uniek kijkje in een wereld die, misschien niet altijd letterlijk maar zeker wel figuurlijk, volop in beweging is!

Wilt u meer hierover weten?
Neem dan contact op met het secretariaat van het LSBO Hollands Kroon.
tel: 0223-534016, email t.wouda3@quicknet.nl

Correspondentieadres.
Secretariaat LSBO-Hollands Kroon
Nieuweweg 26                                          
1761EH  Anna Paulowna
Bankrelatie: NL18 RABO 0330 7971 82
Ingeschreven bij de KvK : 7180 6539

Terug naar de inhoud