AVG - LSBO-Hollands Kroon

Ga naar de inhoud

AVG

AVG
Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe wet ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG) van kracht. Deze Europese wet vervangt de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Alle organisaties die met persoonsgegevens werken, moeten zich houden aan de regels van de AVG. Dus ook de vereniging ABOS-Anna Paulowna..

LSBO-Hollands Kroon verwerkt persoonsgegevens van de leden. Deze gegevens worden bijgehouden in onze administratie. Zonder deze gegevens kunnen wij onze leden bijvoorbeeld geen informatie bezorgen of uitnodigen voor bijeenkomsten/activiteiten.

Welke gegevens verwerkt de LSBO-Hollands Kroon?
De persoonsgegevens die wij in ons systeem bij houden zijn de naam, adres, email en telefoongegevens van onze leden.  Dit zijn reguliere persoonsgegevens.

De zogenoemde bijzondere persoonsgegevens noteren wij niet. Bijzondere persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld: medische informatie, afkomst, politieke voorkeur, geloofsovertuiging. Organisaties die met dergelijke gegevens werken, moeten aan zeer strenge eisen voldoen.
LSBO-Hollands Kroon gaat heel zorgvuldig om met de gegevens van zijn leden. Persoonsgegevens zullen nooit zonder toestemming worden verstrekt aan partijen buiten onze vereniging.
Of leest u de brochure AVG in een notendop.
Correspondentieadres.
Secretariaat LSBO-Hollands Kroon
Nieuweweg 26                                          
1761EH  Anna Paulowna
Bankrelatie: NL18 RABO 0330 7971 82
Ingeschreven bij de KvK : 7180 6539

Terug naar de inhoud