Wonen - LSBO-Hollands Kroon

Hollands Kroon
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Wonen en woningbouw

De Woningwet is onlangs weer eens herzien. Deze herziening heeft tot gevolg gehad dat alle partijen die met huur en woningbouw te maken hebben afspraken hebben gemaakt. In 2016 zijn prestatieafspraken gemaakt tussen De gemeente Hollands Kroon, de woningcorporaties Wooncompagnie, Beter Wonen, Woningbouwvereniging Anna Paulowna, Huurdersvereniging Niedorp/Wieringerwaard, Huurdersvereniging Wieringermeer en Woningbouwvereniging Anna Paulowna. Huurdersbelangenvereniging Wieringen onderschrijft deze prestatieafspraken op onderdelen.
Het koersdocument Wonen en het Regionaal Kwalitatief Woningbouwprogramma Kop van Noord-Holland vormen de basis voor prestatieafspraken.
Wat betekent dit nu voor de senioren. Zal er veel veranderen en snel meer huizen gebouwd worden waar vraag naar is? Dat is te veel gevraagd. In de prestatieafspraken is wel veel aandacht voor samenwerken, sociale woningvoorraad, duurzaamheid, wonen & zorg en leefbaarheid. De locaties waar woningen gebouwd kunnen worden zijn gebonden aan vele criteria. Bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen, milieuverordeningen enz. vertragen of verhinderen een woningbouwprogramma.

De ouderenbonden hebben een Woon Advies Commissie (WAC) samengesteld met als werkgebied gemeenten Schagen en Hollands Kroon. Met als doel het beïnvloeden van de overheid en de bouwsector inz. passende woningbouw en woonomgeving t.b.v. de woonconsumenten, met name senioren en minder-validen.
De WAC richt zich op gemeenten, provincie, woningcorporaties, projectontwikkelaars, woningzoekenden, media.
De WAC heeft als taak de woningmarkt in gemeente Schagen en Hollands Kroon te inventariseren en inzichtelijk maken woonbehoefte voor met name doelgroepen en of woonvormen.

Homepage | Bestuur | Afdelingen | VOA | Welzijn | Zorg | Vervoer | Financieel | Wonen | Wijkteams | Link | Algemene Site Map
Ingeschreven bij de KvK
Bankrelatie: NL94ABNA0401175057
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu